Учительський Журнал он-лайн

 
Школа

Розробка уроку з читання

Друк

Урок читання  "Т.Г. Шевченко - України син" у 3 класі Мамчур Валентина Андріївна

Вкладення:
Скачать этот файл (Урок читання.docx)Урок читання.docx[ ]31 Kb
Останнє оновлення на Понеділок, 31 березня 2014, 19:14
 

Навчальний посібник зі спеціалізованого курсу «Країнознавство. Велика Британія»

Друк

Стороженко Наталія Михайлівна,  учитель англійської мови Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міької ради

Посібник рекомендовано для викладання спецкурсу «Країнознавство Великої Британії» у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів на етапі до профільної підготовки з метою розширення їх країнознавчих знань та формування соціокультурних вмінь і навичок.

Останнє оновлення на Понеділок, 31 березня 2014, 19:01
 

Дидактичний матеріал по темі "Правила диференціювання"

Друк

Пропоную 10 варіантів карток по темі "Правила диференціювання", які можна використовувати як для організації самостійної, так і контрольної робіт. Свиридова Алла Борисівна

Вкладення:
Скачать этот файл (дидактичний матеріал.doc)дидактичний матеріал.doc[ ]460 Kb
 

Метод "портфолио" на уроках иностранного языка

Друк

Учитель первой категории
Жученко Михаил Романович

Моя статья будет интересна учителям английского  языка, учителям филологам, а также всем, кто интересуется методикой преподавания иностранных языков.
В данной статье рассматривается проблема организации учебной деятельности по иностранному языку с использованием метода портфолио: анализируется возможность использования портфолио.

 

Учнівський проект "Види кутів"

Друк

Комунальний заклад освіти Жовтоводська спеціальна загальноосвітня школа

 Лісна Людмила Михайлівна, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії, " старший учитель"

                                                                                                               

1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ.                                                              

Актуальність проекту: даний проект  є актуальним у спеціальній школі, так як у розумово відсталих учнів виникають труднощі під час вивчення теми «Види кутів».

            Реальною проблемою, на основі якої виникла ідея щодо складання даного проекту є недостатня індивідуальна робота з дітьми , що мають вади інтелектуального розвитку.

            Проект спрямований на вирішення однієї з важливих проблем вивчення математики –  засвоєння на достатньому та високому рівні геометричного матеріалу, набуття креслярських навичок,  готовності до відповідальних дій у громадянському суспільстві, забезпечення можливості самореалізації учнів.

Інноваційність способу вирішення проблеми полягає в тому, що робота над даним проектом активізує пізнавальну діяльність учнів, дасть можливість краще засвоїти навчальний матеріал та сприятиме співпраці з батьками.

Проект передбачає ряд заходів, що допоможуть:

-         засвоїти учнями теоретичний матеріал;

-         розвинути практичні навички учнів під час креслення кутів різних видів;

-         впроваджувати нові технології навчання;

-         коригувати знання, вміння, навички учнів;

-         забезпечити самореалізацію кожної дитини ;

-         популяризувати інноваційні форми викладання предмету;

Проект має перспективний характер, дасть змогу вдосконалювати навчально-виховний процесу шляхом  використання інноваційних технологій, максимально долучитися батькам до формування математичних понять у учнів.

Очікуваними результатами проекту є:

-         подальше використання проектних технологій під час вивчення математики;

-         формування позитивного та свідомого ставлення до вивчення предмету;

-          реалізація завдань, що стоять перед вчителем і учнями під час вивчення теми ;

-         розвиток та коригування психічних процесів у учнів;

-         виконання виховних завдань.

Цільовими групами проекту є:

-         учні 7 класу;

-         батьківська громадськість;

-         вчитель математики Лісна Л.М.

2. Мета проекту

За рахунок впровадження нових технологій, створення сучасних умов викладання предмету, забезпечити:

-         максимальне залучення учнів до корисної занятості в позаурочний час;

-         максимальна зацікавленість учнів  до вивчення теми «Види кутів»;

-         співпраця з батьками.

          Завдання проекту: 

створення сприятливих умов для формування інноваційної компетентної особистості;

підготовка адаптованої особистості до реалій життя;

формування і розвиток особистості з усвідомленою громадянською позицією;

свідомий вибір випускниками школи життєвого шляху.

 

 

 

 

3. Технологія досягнення цілей

Перед написанням проекту мною, вчителем математики, в 7 класі був проведений моніторинг засвоєння учнями геометричного матеріалу, розвитку дрібної моторики та креслярських навичок.

 Я ,як вчитель, постійно працюю над вдосконаленням навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних форм викладання та  інноваційних педагогічних технологій.   Робота з предмету має такі результати:

-         досягнення результативності в засвоєнні учнями знань;

-         оновлення навчально-виховного процесу;

-         широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, що дають можливість учням школи оволодіти важливими для людини ХХІ століття уміннями самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації вже у шкільному віці.

 

4.  План-графік

реалізації заходів проекту, розрахованих на вивчення теми,

з послідуючим моніторингом діяльності та результативності,

розробкою нових напрямків діяльності.                   

№з/п

 ЕТАПИ ТА ЗАХОДИ

    ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 1.

Організаційно – підготовчий.

 • Ø Підготовка матеріалів для вивчення теми;
 • Ø Налаштування учнів на інноваційне  сприйняття та засвоєння матеріалу.

 

 

           Позаурочна діяльність.

 

 

                      Урок №1

Учень:

 • готовий до інноваційної діяльності;

Вчитель:

 • достатньо компетентний та підготовлений до інноваційного викладання.

 2.

Теоретично – пізнавальний.

 • Ø Вивчення учнями теоретичного матеріалу;
 • Ø Вироблення креслярських навичок;
 • Ø Коригування знань,вмінь та навичок учнів.

 

      

                     Уроки № 1- 9

Учень:

 • вміє вимірювати гострі, прямі, тупі, розгорнуті, повні кути, розміщені у різних положеннях;
 • вміє вимірювати і будувати прямі, гострі і тупі кути, розміщені у різних положеннях.

Учень:

 • визначає суміжні кути, їх суму;
 • визначає величину кута, якщо відомий кут, суміжний з ним.

 

 

 

 3.

Практичний.

 • Ø Вироблення практичних навичок;
 • Ø Виготовлення наочності

     ( модель кута).

 • Ø Проведення практичної роботи.

 

            

                  Уроки №10 -12

 

 

Позаурочна діяльність разом з батьками.

 

                      Урок № 13

Учень:

 •  володіє практичними навичками вимірювання кутів в різних положеннях;
 • виготовляє модель кута;
 • креслить кути, користуючись транспортиром;
 • знаходить суміжні кути.

Батьки:

 • допомагають вдома виготовити модель кута.

 4.

Аналітично – підсумковий.

 • Ø Моніторинг засвоєння учнями матеріалу;
 • Ø Аналіз проведеної роботи та підсумки діяльності.

             

                  Урок № 14

Вчитель:

 • проводить моніторинг та аналізує підсумки діяльності;

Учень:

 • підводить підсумки своєї діяльності з теми.

 

 

 

  

 


Сторінка 116 з 1647

-----------------------------------------

 

Як дізналися про наш сайт

Виберіть одну відповідь
 

службы мониторинга серверов

Найпопулярніші матеріали© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2014 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

 

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.