Учительський Журнал он-лайн

 

Урок з креслення "Кінематичні схеми"

e-mail Друк PDF

Тема уроку: Призначення і види технічних схем. Кінематичні схеми.

Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з кінематичними схемами;

виховна: виховання акуратності;

розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та засоби навчання: підручники.

 

 

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

2. Формування нових знань. (20..хв; фр.)

2.1 Актуалізація опорних знань учнів.

2.2    Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3    Перелік питань до розгляду.

1 Загальні відомості про схеми

Уявлення про будову виробу і про те, як з'єднані між со­бою його складові частини, дає складальне креслення. Проте вивчити взаємодію деталей у виробі і визначити, які при цьо­му відбуваються процеси, за складальним кресленням буває дуже важко, а іноді і неможливо. Ось чому виникла необхід­ність застосовувати спрощення багатьох складних виробів у вигляді схем. Схеми дають змогу визначити принцип дії ви­робів, і ними користуються тоді, коли на кресленні не треба показувати конструкцію з'єднань та окремих деталей.

Схема являє собою графічне зображення, на якому за до­помогою умовних позначень показано складові частини виро­бу і зв'язки між ними. Дійсне просторове розміщення дета­лей у виробі схема не передає. На відміну від складального креслення, на схемі показують не всі деталі, які входять до складу виробу, а лише ті, що потрібні для пояснення прин­ципу його дії.

Завдяки своїм особливостям, схеми простіші від складаль­них креслень і за ними легше зрозуміти, як працює виріб.

Залежно від зображених виробів схеми поділяються на кі­нематичні, гідравлічні, пневматичні, електричні, оптичні та інші.

2 Кінематичні схеми

Кінематична схема — зображення, яке пояснює принцип дії механізму, що передає рух (коробки зміни швидкостей метало­різального верстата чи автомобіля, механізму повороту крана, редуктора лебідки, стрічкопротяжного механізму в магнітофо­ні). За кінематичною схемою можна визначити послідовність передавання руху від його джерела (найчастіше це двигун) до робочого органу (шпиндель верстата, барабан лебідки).

На рисунку  наведено наочне зображення й кінематич­ну схему коробки зміни швидкостей токарного верстата. Усі елементи коробки зміни швидкостей на схемі показано умов­ними графічними позначеннями. В загальних рисах вони нагадують деталі, які ними зображені. Розміри зображень елементів на схемі можуть бути довільними, але пропорцій­ними розмірам цих елементів в натурі.

Найуживаніші умовні позначення для кінематичних схем наведено в таблицях.

На кінематичних схемах зображують тільки ті елементи механізму, які беруть участь у передаванні руху (вали, зуб­часті колеса, муфти та інші). Схему вписують у спрощений контур зображення виробу, всередині якого знаходиться показаний на схемі механізм.

Умовні позначення на кінематичних схемах виконують суцільними товстими основними лініями. Контур виробу, в який вписують схему, обводять суцільною тонкою лінією.

Всім елементам кінематичних схем надають порядкові номери, починаючи від джерела руху. Вали і осі нумерують римськими цифрами, решту елементів — арабськими. По­рядкові номери елементів проставляють на поличках ліній-виносок. Під поличкою вказують деякі параметри елемента механізму (потужність і частоту обертання вала двигуна, діаметри шківів, кількість зубів зубчастих коліс).

Механізм коробки зміни швидкостей складається з трьох валів І, II, III, зубчастих коліс, фрикційної 2 і кулачкової

12 муфт і рукояток.

Зубчасті колеса 4,6,7 виготовлені у вигляді блока зубчастих коліс. Вони можуть переміщатися вздовж вала І по напрямній шпонці.

Зубчасті колеса З, 8, 9, 10 нерухомо насаджені на вал II. Зубчасті колеса 11 і 14 вільно обертаються на валу III, який є шпинделем верстата. Двостороння кулачкова муфта 12 роз­міщена між  зубчастими колесами 11 і 14. Рукоятка 5 приз­начена для пересування зубчастих коліс 4, 6, 7, а рукоятка

13 — для переключання кулачкової муфти 12.

Коробка зміни швидкостей дістає рух від електродвигуна І. Він з'єднаний з механізмом коробки зміни швидкостей за допо­могою пасової передачі і фрикційної муфти 2. Валу І передасться тільки одна швидкість обертання, бо шківи пасової передачі одноступінчасті.

Разом з валом І обертаються зубчасті колеса 4, 6, 7, які, переміщуючись рукояткою 5 по напрямній шпонці, можуть входити в зачеплення з зубчастими колесами вала II. Це за­безпечує утворення трьох пар передач із зубчастих коліс: З— 4, 6—8, 7—9. Таким чином, проміжному валу можна надати трьох різних швидкостей обертання.

Зубчасті колеса 3 і 10 перебувають у постійному зачеплен­ні з колесами 11 і 14, які вільно насаджені на вал III. Коли кулачкова муфта 12 перебуває у нейтральному положенні,

шпиндель верстата не обертається. Якщо пересуванням вліво чи вправо вздовж напрямної шпонки включити муфту, шпин­делеві буде надано обертання від зубчастого колеса 14 або 11.

Таку послідовність вивчення будови механізму і переда­вання ним руху називають читанням кінематичної схеми.

3. Закріплення знань. (5.хв;………..)

1. Чим схема відрізняється від складального креслення?

2. Яка роль умовних позначень на схемах?

3. Чи всі елементи, які входять у виріб, позначають на схемах?

4. Про що можна дізнатися з кінематичної схеми виробу?

4. Практична робота. (10.хв;……..….)

ЗАВДАННЯ

За розглянутою в цьому параграфі послідовністю прочитайте кі­нематичну схему механізму, наведену на рисунку 252.

5. Підведення підсумку заняття. (5.. хв)

5.1 Аналіз помилок. Оцінювання роботи учнів.

5.2 Домашнє завдання: §17,1 та 17,2. Накреслити на А4 кінематичну схему Рис. 252.

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 17 жовтня 2012, 21:46  

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.