Учительський Журнал он-лайн

 
Хімія

Органические вещества и здоровье человека. Синтетические лекарственные препараты.

e-mail Друк PDF

Тачкова Алла Владимировна

Урок по химии, 11 класс, уровень стандарта. Урок содержит элементы деловой игры, химический эксперимент, интерактивные упражнения.

 

Органические вещества и здоровье человека. Синтетические лекарственные препараты.

e-mail Друк PDF

Тачкова Алла Владимировна

Урок по химии, 11 класс уровень стандарта. Урок содержит элементы деловой игры, химический эксперимент,интерактивные упражнения.

 

Позакласний захід. У світі чарівної науки Хімії

e-mail Друк PDF

Позакласний захід можна використати під час проведення предметного тижня з хімії для учнів 7-9 класів у ІІ семестрі

Останнє оновлення на Неділя, 01 лютого 2015, 15:48
 

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

e-mail Друк PDF

Тема. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

Мета уроку:

• розширити й поглибити знання учнів про оксиди як продукти горіння, процес горіння, повільне окиснення;

• пояснити умови виникнення та припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті й на виробництві;

• розвивати логічне мислення,

• розвивати вміння та навички:

• виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:

• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),

• наочний (демонстрація наочності),

Базові поняття та терміни: горіння, окиснення, вибух, оксиди, бінарні сполуки.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу.

Завдання 1

Вірю, не вірю.

Із запропонованих тверджень виберіть вірні:

1. Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.

2. До складу молекули озону входить три атоми Оксигену.

3. У природі кисень зустрічається тільки у вигляді сполук.

4. За розповсюдженістю у природі Оксиген займає ІІ місце.

5. За звичайних умов кисень безбарвний газ без запаху та кольору.

6. Кисень безбарвний навіть у твердому та рідкому стані.

7. Чистий кисень легший за повітря, тому завжди піднімається вгору.

8. Кисень добре розчиняється у воді.

9. Кисень у рідкому та твердому стані має парамагнітні властивості.

10. Кисень – метал.

11. Добути кисень в лабораторії можна розкладаючи складні речовини, які містять Оксиген.

12. Речовини, які прискорюють хімічну реакцію називають каталізаторами.

13. Кисень не підтримує горіння.

14. Хімічні реакції за участю кисню називають окисненням.

15. Якщо з декілька речовин утворюється одна реакцію називають розкладом.

16. Якщо з однієї речовини утворюється декілька, то реакцію називають сполученням.

17. В чистому кисні речовина горить більш активно.

18. Під час горіння утворюються оксиди.

19. Оксиди містять 2 елементи, один з них Оксиген.

20. У складі оксиду Оксиген завжди пишеться на першому місці.

 

Завдання 2

Виправ помилки

Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.

1. До складу молекули кисню входить три атоми Оксигену… (два атоми).

2. За звичайних умов кисень – безбарвна рідина, яка не має кольору та смаку… (газ).

3. У природі Оксиген зустрічається тільки у вільному стані.. (і у вигляді сполук).

4. За розповсюдженістю у природі Оксиген займає ІІ місце після Гідрогену…(перше місце).

5. Кисень не підтримує горіння…(підтримує).

6. У газоподібному та рідкому стані кисень має парамагнітні властивості…(у твердому).

7. За звичайних умов кисень легший за повітря…(важчий).

8. Добути кисень у лабораторії можна, розкладаючи прості речовини, які містять Оксиген…(складні).

9. Якщо з однієї речовини утворюється декілька, то реакцію називають сполученням… (розкладом).

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми з вами вивчали явища, які відбуваються у навколишньому середовищі.

• Що називають явищами? (Будь які зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі).

• Які види явищ вам відомі? (Фізичні та хімічні).

• Чим вони відрізняються між собою? (Під час фізичного явища речовина не змінюється, під час хімічного явища відбувається зміна речовини).

• Давайте з’ясуємо, до яких явищ належать: іржавіння заліза та утворення попелу? (Обидва ці явища є хімічними).

Так, дійсно, у першому випадку мова йде про утворення на поверхні заліза нових речовин – оксидів феруму, який і обумовлює колір іржі. У другому випадку мова йде про спалювання речовини, внаслідок якого утворюється твердий залишок – попіл, який являє собою сукупність інших речовин.

Що об’єднує ці два явища? Чим вони відрізняються один від одного? Саме на ці запитання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити розглянемо матеріал уроку, тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про горіння, окиснення, повільне окиснення, вибух, оксиди.

Вивчаючи хімічні властивості кисню ми з вами говорили про реакції окиснення та горіння.

Давайте пригадаємо:

1. Які хімічні реакції називають окисненням? (Всі хімічні реакції під час яких вихідною речовиною є кисень називають окисненням).

Завдання 1

Із запропонованих хімічних рівнянь виберіть реакції окиснення:

1. Рb + О2 =РbО 4. K+ О2 = K2 O

2. ZnS + О2 = ZnO + SО2  5. H2S + SО2 = S + H2 О

3. Р2 О5 + Н2 О= H3 PО4 6. СaO + H2 О =Ca (OН)2

Розрізняють декілька видів реакцій окиснення, а саме: горіння, повільне окиснення, вибух. З’ясуємо, чим вони відрізняються між собою.

2. Які хімічні реакції називають горінням? (Реакції окиснення, які супроводжуються виділенням тепла і світла називають горінням).

Так, дійсно, процес окиснення речовини, що супроводжується виділенням великої кількості теплоти і, як правило, світла, називається горінням. За часом це досить швидкий процес.

З усіх газів, що входять до складу повітря, тільки кисень підтримує горіння. Інтенсивність горіння залежить від концентрації кисню у повітрі. Якби в повітрі містилося 16 % кисню, то горіння було б неможливим. При збільшенні кисню у повітрі до 30 %, складно було б загасити вогонь; усе живе на нашій планеті згоріло б у результаті всепоглинаючих лісових пожеж, які могла б загасити тільки дуже сильна злива.

У житті ми дуже часто зустрічаємося з горінням. Ми розпалюємо багаття в лісі, спалюємо природний газ або дрова в печі. Тому, гадаю, вам не складно виділити основні ознаки горіння.

Ознаки горіння:

• відбувається швидко;

• швидко виділяє велику кількість теплоти;

• найчастіше супроводжується полум'ям.

Учні складають опорний конспект.

 

Взаємодія речовин із киснем може відбуватися повільно, без помітного виділення теплоти. У цьому випадку вогонь не спостерігається. Такі реакції називають повільним окисненням. Наприклад, залізні предмети з часом вкриваються іржею — продуктом повільного окиснення металу киснем повітря. Якщо залізти у свіжий стіг сіна, то можна відчути теплоту та запах речовин, що виділяються під час пріння вологої трави. Скисання молока або соку також належать до таких реакцій.

Отже, повільне окиснення — це процес повільної взаємодії речовин із киснем без утворення полум'я та великої кількості теплоти.

Не слід забувати, що повільне окиснення здатне за певних умов перейти в горіння. Тліючий сірник, кинутий у лісі, може стати причиною великої пожежі. На підприємствах просочене машинним маслом ганчір'я, яке утворюється після обтирання верстатів, заборонено накопичувати в купах. Усередині такої купи процеси повільного окиснення з виділенням теплоти настільки підвищують температуру, що може відбутися самозаймання.

Ознаки повільного окиснення:

• відбувається повільно;

• теплота виділяється поступово;

• не супроводжується полум'ям.

 

 

Всі процеси окиснення об’єднує те, що кінцевими продуктами є оксиди, як під час горіння, так і під час повільного окиснення чи вибуху.

3. Що називають оксидами? (Складні речовини, до складу молекули яких входить два хімічні елементи, один з яких - Оксиген).

4. Перелічите основні ознаки оксидів ( складні речовини, містять тільки два елементи, обов’язковим є Оксиген).

Завдання 2

Із запропонованих речовин виберіть оксиди. Поясніть свій вибір. Дайте назву кожному оксиду.

СН4, СО2, Р2 О3, SН4, SO2, СuO, NaOН, НCl, Na2 O, НOН.

Завдання виконується усно, з місця.

 

V. Узагальнення та закріплення знань.

• Виконання тренувальних вправ:

1. Складіть рівняння горіння запропонованих нижче речовин та розставте коефіцієнти:

І варіант ІІ варіант

1. Са + O2 =… 3. Аl + O2 =…

2. СН4 + O2 =… + СО 4. Н2S + O2 =…+ SO 2, 4 б.

 

2. Розставте коефіцієнти в схемах реакцій та вкажіть реакції роз¬кладу та сполучення:

а) Аl2S3 + O2= Аl2О3 +SO2 ; г) С+ O2 =С02;

б) N205= NO2 + O2; д) КВr + С12 = КС1 + Вг2;

в) Рb + O2 =РbО; є) КСlO3 = КС1 + 02.

 

 

 

• Закінчить речення очікувань:

1. Я знаю, що хімічні реакції за участю кисню називають реакціями ________________ .

2. Я знаю, що розрізняють декілька видів окиснення, а саме: _______________________ .

3. Я знаю, що горіння супроводжується _________________________________________.

4. Я знаю, що повільне окиснення не супроводжується ____________________________ .

 

VІ. Підведення підсумків уроку.

Ми з вами розглянули матеріал уроку і тепер, гадаю, зможемо дати відповіді на запитання, поставлені на початку уроку.

12. Що спільного між хімічними явищами: іржавіння заліза та утворення попелу? (В обох випадках має місце окиснення речовин).

13. Чим відрізняються між собою ці явища? (Іржавіння заліза – повільне окиснення, а утворення попелу – горіння чи вибух).

Висновки.

1. Взаємодію речовин з киснем називають окисненням.

2. Розрізняють декілька видів окиснення, а саме: горіння, повільне (мимовільне) окиснення, вибух.

3. Горіння – окиснення, яке супроводжується виділенням тепла та світла.

4. мимовільне окиснення не супроводжується утворенням полум’я.

5. Вибух супроводжується вибуховою хвилею та короткочасним спалахом.

7. Щоб припинити горіння достатньо ізолювати горючу речовину чи знизити її температуру.

8. Наше життя неможливе без горіння, тому щоб воно не зашкодило нам, ми повинні дотримуватися правил пожежної безпеки.

 

Урок-суд на тему: "Нітратна кислота. Фізичні та хімічні властивості. Застосування"

e-mail Друк PDF

Анотація: Урок-суд допомагає учням ознайомитися із специфічними фізичними та хімічними властивостями нітратної кислоти на прикладі рівнянь, дослідів. Школярі практично розуміють як ця кислота взаємодіє з іншими речовинами. Теоретичний матеріал уроку дає змогу визначити сферу використання даної кислоти.

Населенко Марія Устимівна

вчитель хімії

 


Сторінка 7 з 96

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.