Учительський Журнал он-лайн

 
Світова література

презентація до уроку Г.К.Андерсен "Снігова королева"

Друк

Мета :П.А. навчати робити узагальнення ,висловлювати власну думку ,давати оцінку вчинкам героїв казки ,сприяти формуванню власної точки зору,світогляду школярів;

Р.А. розвивати зв`язне мовлення ,логічне мислення , пам`ять,навички переказу художнього твору від імені однієї з дійових осіб;

В.А. виховувати уважного слухача,сильну особистість здатну на справжній вчинок ,сприяти моральному виховуванню учнів;

Вкладення:
Скачать этот файл (Г.К.Андерсен.ppt)Г.К.Андерсен.[ ]1897 Kb
 

Презентація до уроку літератури в 9 класі по комедї "Недоросток" Д.І.Фонвізіна

Друк

Презентація до уроку з творчості Д.І.Фонвізіна та його знаменитої комедії "Недоросток", матеріал розташований, починаючи з біографічних даних,потоім йде інформація про саму комедію, образи героїв

Вкладення:
Скачать этот файл (Презентация Microsoft Office PowerPoint.ppt)Презентация Microsoft Office PowerPoint.ppt[презентація до комедії Д.І.Фонвізіна "Недоросток"]2047 Kb
Останнє оновлення на П'ятниця, 08 листопада 2013, 17:45
 

Розробка уроку зі світової літератури

Друк

Тема уроку "Просвітництво як літературна епоха".9 клас. Мета: познайомити учнів Просвітництвом як політичним рухом, естетичною добою, літературною епохою. Використовуються інтерактивні форми роботи, розвивається критичне мислення, формуються полікультурні компетентності, комунікативні компетентності.

Стороженко Л.П.

 

Конспект уроку по Гюго

Друк

Тема. Два лики Собору. Образи Квазімодо і Клода Фролло у романі

В. Гюго «Собор Паризької Богоматері». Засоби розкриття образів.

Мета: розкрити смислове значення образів Квазімодо і Клода Фролло в авторському задумі роману; дослідити особ­ливості  бачення зла у контексті світо­вої літератури, розкрити зв'язок роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» та поеми Й. В. Гете "Фауст";

продовжити вдосконалення вмінь і навичок ана­лізу художнього твору (окремих розділів – 4 – 6 книги); сприяти формуванню  уваги до художньої деталі; збільшити швидкість здобуття інформації за рахунок  колективного перетворення знань;

створити умови для формування ведучих компетентностей учнів (комунікативної, інформаційної) та виховання моральних якостей (духовність, милосердя).

Тип уроку: урок комплексного виристання знань, умінь та навичок.

Методи і тетодичні прийоми: словесні (розповідь, повідомлення учнів), наочні (комп’ютерна презентація теми уроку), практичні (постановка та рішення проблемних запитань, завдань, ситуацій – аналіз, порівняння, висновок)

Обладнання: виставка книг, мультимедійна установка.

ФОПД: фронтальна, групова.

 

Опис досвіду вчителя світової літератури

Друк

У вихованні  особистості значна роль відво­диться проблемному навчанню, бо основна мета такого виду діяльності – забезпечення активного ставлення учнів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей.

Проблемне навчання – психолого – дидактична система змісту, методів, форм і засобів розвиваючого навчання, яка спричиняє активне оволодіння школярами новими знаннями й способоми дії в процесі індивідуального й спільного пошуку, прискорене становлення їхніх пізнавальних потреб та інтересів, емоцій і волі.

Проблемне навчання є невід’ємною частиною процесу навчання курсу «Зарубіжна література» та важливим засобом його активізації, оскільки передбачає здійснення школярем самостійної навчальної діяльності. Саме оцінно – орієнтаційна діяльність учнів на уроках зарубіжної літератури , яка передбачає не запам’ятовування готових істин, а роздум, аналіз, самостійне розв’язання різноманітних проблемних ситуацій, має бути вирішальним фактором у формуванні критичного мислення, основними ознаками якого є вміння в прочитаному тексті побачити помилкові судження, обґрунтувати їх помилковість; уміння зіставити прочитане в різних джерелах і виділяти протиріччя, обґрунтувати їх; уміння визначати в тексті або на слух недоліки послідовності суджень, необґрунтованість висновків; уміння будувати свою відповідь лаконічно, логічно, послідовно, правильно, аргументовано.

Проблемне навчання  на уроках літератури викликає певний емоційний стан учня й допомагає йому усвідомити суперечність між необхідністю виконувати завдання й неможливістю зробити це з тими завданнями, які він має. Усвідомлення цієї суперечності  й пробуджує потребу пошуку нових знань.

Дана проблема не вичерпується одним досвідом. Сучасна школа потре­бує окреслених шляхів створення різних проблемних ситуацій при вивченні творів зарубіжної літератури. Це необхідно не лише молодим педагогам, а й тим, хто має досвід роботи в школі.

 


Сторінка 50 з 120


Авторизація

Сплата online


Пошук

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com

Як дізналися про наш сайт

Виберіть одну відповідь
 

Лічильник

Проверка сайта

© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2015 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

 

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.